Aqronomluq fakültəsi

Məlahət Behbudova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının baş müəllimi

Mobil telefon: 

Iş tel: 022 266 28 03

Doğum tarixi:

24 mart 1950-ci il

Təhsili. elmi dərəcəsi, elmi adı

1974-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2012- hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının baş müəllimi

1998-2012 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

1984-1998 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının baş laborantı.

Apardığı dərslər

Bakalavrda-Bitkiçilik məhsullarının istehsalı texnologiyası; Meliorativ və suvarma əkinçiliyi           

Kənd təsərrüfatı istehsalat texnologiyası: Meliorativ və suvarma əkinçiliyi, torpaqqoruyucu əkininçilik, əkinçilik.

Aqrotexnologiyanın əsasları.

Tədqiqat sahəsi

Qısa rotasiyalı pambıq növbəli əkinlərdə ekoloji təmiz məhsul istehsalı texnologiyasının işlənməsi

Məqalələr

F.H. Axundov,A.O. Həsənova. Bioloji üsulla torpaq münbitliyinin bərpası, kübrələrin tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri. ELM – nəşriyyatı 2009 Gəncə. səh. 70- 75.

C.Ə. Hacıyev, dos.əv. E.R. Alahverdiyev, b.m. A.O. Həsnova. Aqronomluq ixtisasının magistr pilləsi üçün Toroaqqoruyucu əkinçilik. Gəncə 2010. səh. 1 – 14.

C.Ə. Hacıyev, A.O. Həsənova, A.R. Alahverdyev, A.R. Novruzov. Meliorativ və suvarma əkinçiliyi. ADAU. Gəncə 2011. 14 s.

N.A. Əliyeva, A.R. Alahverdyev, R.Ə Tarverdiyeva. Qarışıq səpinlərin gübrə normalarının və suvarmaların suyunun optimallaşdırılmasının məhsulun keyiyyətinə təsiri. ADAU elmi əsərləri, 2013 №2. 4 s.

A.R. Alahverdyev, S.F.Əliyeva. Üzvi gübrə normalarının soyanın dən məhsuldarlığına və torpaq münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Gəncə regional elmi mərkəzinin əsərlər toplusu. Gəncə 2013. səh. 94-96.

E.R.Allahverdiyev S.F.Əliyeva. Gübrə normalarının və suvarmaların sayının torpaq münbitliyinə və kövşən əkinlərində sorqo ilə noxudun qarışıq səpinin yaşıl kütlə məhsuldarlığa təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri,Gəncə-2014 №1. 3 s.

A.O.Həsənova. Aqrokimyəvi vasitələrin tətbiqinin azadılmasının əhəmiyəti. ADAU-nun elmi əsərləri,Gəncə-2014 №1. 3 s.

A.O.Həsənova. Səpin üsullarının taxıl bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2015. 4 s.

F.Ş.Ələkbərov. Taxıl, yonca və pambıq əkən fermerlər üçün qısa tarlalı yeni növbəli əkin sistemi. ADAU-nun elmi əsərləri, №2, 2015. Səh. 24-25.