Aqronomluq fakültəsi

Aysel Hüseynova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika  və seleksiya kafedrasının assistenti

Mob.tel: 0519116525

ş tel: 022 266 28 03

e-mail: aysel-h91@mail.ru

Doğum tarixi

8 sentyabr 1991-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2013-cu ildə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Ekologiya  fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2015-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası   ixitsası üzrə magistratura pilləsini (fərqlənnmə diplomu) bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2016- cı ildə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “meliorativ və suvarma əkinçiliyi lab”,  “kənd təsərrüafatı məhsullarının istehsal texnologiyası”

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanda torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə

Məqalələr

Azərbaycanda torpaq eroziyası GDU  Tələbə və Magistrantların Elmi Konfranslarının Materialları 1 cild səh 298 Gəncə 2013

Azərbaycanda səhralaşmaya qarşı mübarizə GDU Tələbə və Magistrantların Elmi Konfranslarının Materialları 2 cild səh 199 Gəncə 2014