Aqronomluq fakültəsi

Aytən Zeynalova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Mob.tel: 0558287065

 Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: zeynalova.ayten.92@mail.ru

Doğum tarixi

26 dekabr 1992

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2014-cu ildə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2014-ci ildə həmin universitetin Bitkilərin seleksiyası ixitsası üzrə magistratura pilləsini (fərqlənnmə diplomu) bitirib.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2016- hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Torpaqşünaslıq və əkinçilik (modul 1)”, “aqronomiya və heyvandarlığın əsasları”, “aqronomiya elminin tədqiqat əsasları”, “kənd təsərrüafatı məhsullarının istehsal texnologiyası”

Məqalələr

Şəhər yaşıllaşdırılmasında meyvə bitkilərindən istifadə imkanları //ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik konfransının materialları- Gəncə 2013, səh.34

Экологические условия и использование плодовых растений в озеленении города Гянджи // Теоретический и научно-практический электронный журнал- ГНУ ВНИИ селекции плодовых культур 2014, №2                            

Buğda bitkisinin məhsuldarlığına bəzi aqrotexniki tədbirlərin təsiri //

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransıın materialları- Bakı 2016