Aqronomluq fakültəsi

Ziyatay Ibrahimov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya mühəndisliyi və meşəçilik kafedrasının professoru (ADAU üzrə)

 

Mob.tel.: (+994 50)6894232

İş tel (+994 22) 256-81-49

 

Doğum tarixi

25 avqust 1952-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1986-1990-cı illər Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun dissertantı olmuşdur, 19 dekabr 1990-cı ildə elmlər namizəliyi  alimlik dərəcəsi adını almışdır.

2008-ci ildə Torpaqşünaslıq və ekoloji kənd təsərrüfatı kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. Hal-hazırda ekologiya və meşəçilik kafedrasının dosentidir.  12 sentyabr 2015-ci ildən həmin kafedranın  aDAU-üzrə professorudur.

 

Əmək fəaliyyəti

1976-79-cu illər Göyçay konserv kombinatında mikrobioloq, istehsalat müdiri vəzifəərində işləmişdir.

1980-82-ci illər Tovuz rayonu Səməd Vurğun adına sovxozun şərab məntəqəsində usta vəzifəsində işləmişdir.

1983-86-cı illər Azərbaycan Kənd Təsərüfatı İnstitutunun Botanika kafedrası nəzdində geobotaniki ekspedisiyada böyük mühəndis, 1986-95-ci illər meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasında laborant, assistent, baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

1995-2007-ci illər ekologiya və meşəçilik kaferasında baş müəllim, dosent əvəzi vəzifələrində işləmişdir.

2007-2009-ci ilə qədər torpaqşünaslıq və ekoloji kənd təsərrüfatı kafdrasında dosent əvəzi, dosent vəzifələrində işləmişdir.

2009-cu ildən ekologiya və meşəçilikkafedrasına dosent vəzifəsində işləyir.

 

Apardığı dərslər

Ekologiya

 

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

Seçilmiş əsərləri

20 elmi əsərin o cümlədən 6 kitab və 2 tədris proqramın müəllifidir.

“Ekologiya” Gəncə 2006-cı il. dərs vəsaiti. “Əsgəroğlu” nəşriyyatı,

“Ekologiya” Bakı, dərs vəsaiti, “Araz” nəşriyyatı. 2009 .

“Ekologiya” ( Torpaq və bitki ötüyünün çirklənmədən mühafizəsinin metodoloji   məsələlər) dərs vəsaiti. “Əsgəroğlu” nəşriyyatı Gəncə şəhəri 2003.

“Ekologiya” (ekoloji ekspertiza və təhlükənin qiymətləndirilməsi) Gəncə şəhəri 2003. dərs vəsaiti. “Əsgəroğlu” nəşriyyatı

“Ekologiya” ( iqtsdiyyatın ekolojiləşdirilməsi) Gəncə 2003. dərs vəsaiti.

AKTA-nın nəşriyyatı,  və s.

 

Dərsliklər:

“Ekologiya”-dərs vəsaiti. 800 səh (əlyazma hüququnda) 2015.

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 

Məqalələr: