Aqronomluq fakültəsi

Tamella Musazadə

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel  051-829-20-91  

İş tel –022-266-81-49

e. mail . t.musazade1966 @mail.ru

Doğum tarixi

26 aprel 1956

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali -1977 –ci ildə    Gəncə Dövlət Universiteti (KDP)

elmi dərəcəsi  2002-  Aqarar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

2010 cu ildən –hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavr pilləsi – Ekologiya, Ekoloji tədqiqat metodları, İnsan və ətraf mühit, meşə əkinləri

Magistratura pilləsi - Ekoloji ekspertiza, Meşəqruluşu

Elmi yeniliyi

“Azərbaycanda bitki biomüxtəlifliyin qorunub saxlanmasında aparantın rolu”

İxtira

 2010 - Dənxırdalayıcı maşın

2012 -  Fasiləsiz xəmiryoğuran maşın   

 Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Gəncə - Qazax bölgəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

1.1990  - Биохимические особенности амаранта и его связи с другими культурами

2.1993 – Карантиноиды амарантов Азербайджана

3.1993- о некоторых питательных веществах амаранта, воздельваемого в

        Азербайджанской Республике

4.1993- Антоцианные пгименты аммарантов Азербайджана

5. 1998- Ammrant qiymətli yem bitkisidir

6. 1997-Экологическая характерстика аммарантов Азербайджана

7. 2003- Ammarant –XXI-əsrin perspektivli ən vacib kənd təsərrüfatı bitkisidir.

8. 2003- Ammarantdan senajın hazırlanması

9. 2013- Ammarantın (Amaranthus L) ekoloji problemlərin həlində əhəmiyyəti

10.2018- Gəncə  bölgəsi meşələrində yanğın təhlük\ləri, ekoloji təhlükələr və profilaktik tədbirlər

11. 2018- Azərbaycanda yayılan amarant növlərinin ekoloji xüsusiyyətləri və  qida trkibi

15. 2019- Azərbaycanda biomüxtəlifliyin qorunmasında amarantın rolu