Aqronomluq fakültəsi

Saidə İsgəndərova

Baş laborant

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Ekologiya  və meşəçilik kafedrasının baş laborantı

Mob.tel  051-967-66-10

İş tel –022-266-81-49

e.mail –s.isgenderova1969 @mail.ru

Doğum tarixi

25 noyabr 1969

Təhsili

1994-cü ildə Azərbaycan Aqrar-Ekologiya İnstitutunun Ekologiya ixtisasına qəbul olmuş 1999-cu ildə həmin ixtisası bitirmişdir. Ekologiya və təbiətdən istifadə ixtisası almışdır.

 Əmək fəaliyyəti

2015 –hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş laborantı