Aqronomluq fakültəsi

Məlahət Məmmədova

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya mühəndisliyi və meşəçilik kafedrasının baş laborantı.  

Mob tel: 

İş tel: 022-256-81-49

e-mail:------------                     

Doğum tarixi

12 aprel 1953-cü il

Təhsili

Ali

1976-cı ildə AKTA-nın (indiki ADAU) meyvə tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsini bitirmişəm.                                     

Əmək fəaliyyəti

1976-cı il iyunun 1-dən Şəki barama toxumu zavodunda texniki-mikroskopçu vəzifəsində işləmişəm.

1977-ci il sentyabr ayının 1-dən 1995-ci ilə qədər Gəncə şəhəri mühasiblər məktəbində müəllimə işləmişəm.

1997-ci il yanvar ayının 24-dən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində laborant assistent və hal-hazırda baş laborant işləyirəm.

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar.

Mühasiblər məktəbində işlədiyim müddətdə Bakı, Odessa və Alma-Ata şəhərlərində kursda olmuşam.