Aqronomluq fakültəsi

Şəkər Əsgərova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Mabil tel – 055-690-70-20

İş tel –022-266-81-49

e. mail . sekeresgerova777 @gamil.com

Doğum tarixi

28 oktyabr  1989

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Bakalavr -2011–ci ildə    istiqamət Ekologiya

Magistr -2013-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar universiteti  istiqamət Ekologiya

Doktorant - 2018 –cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrası

Əmək fəaliyyəti

2014–hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Ümumi ekologiya, Qoruq və yasaqlıqlar, Ekoloji təhlükəsizlik və risk

Elmi yeniliyi

“Acınohur düzü otlaq altı torpaqların münbitlik modeli və ekoloji monitorinqi”

 Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Acınohur düzü

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

“Gənc tədqiqatçılar üçün OPEN ACADEMY”

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

2013  - “Gəncə Alüminium zavodu şlam tullantılarının ətraf mühitə yayılmasının torpaq örtüyünə təsiri”

2016 - “Gəncə Alüminium zavodu şlam tullantılarının ətraf mühitə yayılmasının btki örtüyünə təsiri”