Aqronomluq fakültəsi

Xaliq Xəlilov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  Bitkiçilik və bitki mühafizəsi 

kafedrasının dosenti

Mob. tel: (050) 363-30-34

İş tel: (022) 56 81 15

 

Doğum tarixi       

26 mart 1965-ci il

Təhsil, elmi dərəcə, elmi adı        

 

1991-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirib

1997-ci ildə “Muğan-Salyan bölgəsində müxtəlif səpin üsulu və bitki sıxlığı zəminində gübrə normalarının xam pambığın məhsuluna və lifin keyfiyyətinə təsiri ” mövzusunda namizədlik bissertasiyasını müdafiə edərək, “Aqrokimya ” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi adını almışdır

2002-ci ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2002-2015-ci illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında dosent

2000- ci ildən, Bitkiçilik, seleksiya və  genetika” kafedrasında dosent əvəzi

1993- cü ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Pambıqcılıq kafedrasında assistent

1991- ci ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Pambıqcılıq kafedrasında təcrübəci müəllim

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavr – “Pambıqçılıq”, “Texniki bitkilər”

Magistratura – “Texniki bitkilər”, “Elmin tarixi və metodologiyası”

 

Elmi yeniliyi

 

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına və lifin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi

Səpin üsullarının , bitki sıxlığının və gübrə normalarının pambıq birkisinin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri

 

Mükafatları

 

Tədqiqat sahəsi

 

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

Seçilmiş Əsərləri

 

Dərsliklər:

 

Hümbətov  H. S., Xəlilov X. Q. Texniki bitkilər. Bakı, “Aytac”, 2010, 415 s.

 

Dərs və metodiki vəsaitlər:

 

1.Ekoloji təmiz pambıq istehsalı, Gəncə, 2001, 23 s.

2.Hümbətov H. S., Xəlilov X. Q. Pambıq lifinin texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2012, 230 s.

 

Məqalələr

 

1.Tirəyə səpin üsullarının öyrənilməsi, Gəncə, AKTA-nın elmi əsərləri, III buraxılış, 2008, səh.30-33

1.Növbəli əkinlərdə siderat bitkilərinin tədqiqinin daha yüksək səmərə verməsi, Gəncə, ADAU - nun elmi əsərləri, 2012, № 3, səh. 70-71

  • № 2, səh. 31-33.

2. 2001. Gübrə normalarının, suvarma rejiminin və bitki sıxlığının pambığın məhsuldarlığına təsiri ,

3. 2001. Ekoloji təmiz pambıq istehsalı (dərs vəsaiti) Gəncə.

4. 2003. Səpin üsulu , bitki sıxlığı və gübrə normalarının torpaqda asan hidroliz  olunan azotun miqdarına təsiri (məqalə).