Aqronomluq fakültəsi

Turanə Məmmədova

Baş müəllim

Azəbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitkicilik və bitki mühafizəsi ” kafedrasinin

baş müəllimi

İş: 256 – 30 - 80

Mob+994556446591

e-mailturana.mammadova@mail.ru

Dogum tarixi

15  iyul 1986-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2004-2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti “Biologiya” fakultəsini bitirib.

2008-2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisasını bitirib

2012-ci ildə Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstituna “Kənd təsərrüfatı heyvanlarının seleksiyası, yetişdirilməsi  və genetikası ” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olub.

2018-ci ildə “Gəncə-Qazax bölgəsində yetişdirilən ekoloji dözümlü tut ipəkqurdu cinslərinin  yaxşılaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “İpəkçi” ixtisası. Kənt təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması  üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti:

2011-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstituna kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib.

2015–cü illərdə  Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstituna böyük elmi işçi vəzifəsinə qəbul olub. 

2016-cı ildən Arıçılq Mərkəzində  böyük elmi işçi işə qəbul olub.

2017-ci illər  Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda Baramaçılıq laboratoriyasının müdiri vəzifəsində işləyib.

2018-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Bitkicilik və bitki mühafizəsi ” kafedrasinin baş müəllimi

Apardığı dərslər

Bakalvrda- “Entomologiya”

Magistr – “İpəkçilik”

“Tut ipəkqurdunun seleksiya işlərində genefondun əhəmiyyəti”, AZƏRBAYCAN AQRAR ELMI. // Bakı, 2012, №3, s. 133-134

“Müxtəlif mənşəli tut ipəkqurdu cinslərində bioloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi”, AZƏRBAYCAN AQRAR ELMI. // Bakı, 2014, №1, s. 195-197

“Ekoloji dözümlü tut ipəkqurdu cinslərinin və hibridlərinin yaradılmasının elmi əsasları, metodları və praktiki nəticələri”, Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2015, №1, s. 79-82

“Süni seçmənin tut ipəkqurdunun kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin dəyişməsinə təsiri”, Ümumrespublika Elmi-Praktiki Konfransın Materialları. Gəncə: 06-07 may, 2015, s.164-167

“Ekoloji mühit dəyişkənliyinin tut ipəkqurduna təsiri”, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzinin Gənc Alimlər Şurasının II Beynəlxalq konfransının materialları. Gəncə: 2015, s.129-132.

“Tut ipəkqurdunun adaptiv seleksiyasında aparıcı seçmə əlamətləri və onların təyini”, AMEA-nın Gəncə bölməsinin “Xəbərlər” məcmuəsi, 2015, №2, s.78-80.

“Изучение методических вопросов адаптивной селекции тутового шелкопряда”, Журнал АГРАРНАЯ НАУКА. // Москва, 2015, № 5, с. 26-27.

“Использование полиплоидных сортов шелковицы в выкормках тутового шелкопряда”, Материалы ХI Международного симпозиума . Москва: 15-19 июня 2015, c. 342-345

“Tut ipəkqurdunun seleksiya əhəmiyyətli cinslərində bioloji və texnoloji göstəricilərin öyrənilməsi”, ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2016, №4, s. 82-85

“Əlverişsiz mühit şəraitində yüksək məhsul verə bilən yeni tut ipəkqurdu hibridlərinin öyrənilməsi”, ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə 2018, №4, s.73-76

“The of genetic parametrs ecologically stable mullbery silkworm breeds on optimal and  pessimal conditions”, Hacetepe Journal of Biology and Chemistry, Ankara, 2018

“Çin mənşəli tut ipəkqurdu cinslərinin kolleksiyada öyrənilməsi”, ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə 2018

“Süni seçmənin tut ipəkqurdunun kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin dəyişməsinə təsiri”, Ümumrespublika Elmi-Praktiki Konfransın Materialları. Gəncə: 06-07 may, 2015, s.164-167

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

Oyandırıcı neyromediatorların sintezinə sinir toxumasının müxtəlif təşkil səviyyələrində etil spirtinin təsiri

Gəncə-Qazax bölgəsində yetişdirilən ekoloji dözümlü tut ipəkqurdu cinslərin yaxşılaşdırılması