Aqronomluq fakültəsi

Səfa Abdullayeva

Operator

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının operatoru

Mob.tel: 

İş tel: 256 30 80

e-mail: safaabdullayeva@mail.ru

Doğum tarixi

19 avqust 1972 – ci il

 Təhsil

(Kompüter kursu) Orta təhsil

Əmək fəaliyyəti

1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının operatoru