Aqronomluq fakültəsi

Mahir Şabanov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “ Bitkiçilik və bitki mühafizəsi”  kafedrasının baş müəllimi                                      

Mob.tel:  055 820 26 50

İş tel: (022) 256 30 80

Doğum tarixi

01 may 1948 ci il                                                               

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1976-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirib

Əmək fəaliyyəti

1996-hazırda - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında baş müəllim

1992-1996- cı illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu Bitkiçilik kafedrasında assistent.

1973-1992-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu Bitkicilik kaffedrasında baş laborant 1966-1971-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu “Mineral gübrələrin tətbiqi” laboratoriyasında  laborant .

Apardığı dərslər

Bakalavrda  – “ Bitkiçilik ”, “ Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası” , “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası”, “ İntensiv bitkiçilik ”

Tədqiqat sahəsi

Qərb bölgəsinin taxılcılıq təsərrüfatında payızlıq buğda və tritikalenin məhsuldarlığını yüksəldən və ekoloji məhsul istehsalını təmin edən aqrotexniki tədbirlərin öyrənilməsi

Seçilmiş əsərlər

Dərsliklər:

Dərs və metodiki vəsaitlər:

Hümbətov H.S., Şabanov M.C., Verdiyeva R.C. – Şirəli yem bitkiləri ,

Məqalələr

Bitki sıxlığının və qida rejiminin qarğıdalının məhsuldarlığına təsiri”, ADAU-nin elmi əsərləri, Gəncə, 2006, 40s.

“Quru ot üçün çalınan bicənəklərin suvarılması”, ADAU-nun elmi əsərləri, 2009, s. 87-88

“Səpin müddətləri və bitki sıxlığının şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri ” ADAU-nin elmi əsərləri,2010, №3, s.19-21

“Sələflərin şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri ”,

Gəncə Regional Elmi Mərkəz,2011, № 45, s.61

“Payızlıq buğdanın məhsuldarlığına sələfdən asılı olaraq səpin normalarının təsiri”, ADAU-nun elmi əsərləri, 2012, №2, s.2-4

“ Səpin müddətləri və sələflərin şəkər çuğundurunun kök meyvə məhsuldarlığına təsiri ”, ADAU-nin elmi əsərləri, 2012, № 3, s.61-63

“ Səpin normalarının payızlıq buğda bitkisinin məhsuldarlığına təsiri”, Ümummilli Lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika Elmi-Praktiki Konfransın materialları, 2013, s.43-45

“ Sələflərdən asılı olaraq səpin müddətlərinin çəkər çuğundurunun məhsuldarlığına təsiri ”, ADAU-nin elmi əsərləri, 2014, s.43-46