Aqronomluq fakültəsi

Firona Bədəlova

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının böyük laborantı

Mob.tel: 

İş tel: 256 30 80

Doğum tarixi

4 noyabr 1959-cu il

Təhsili

1976-1982 – Azərbaycan Texnologiya İnistitutunun “ Təbii və kimyəvi liflərin əyirilməsi ” ixtisası üzrə tam kursunu, Mühəndis – texnoloq     

Əmək fəaliyyəti

26.XI.1976- cı ildən 17. XI. 1988-ci ilədək Kirovabad, 2713 saylı Avtokalonada  “Mühasib”,  

1.XI. 1991 – ci ildən 16.01. 1995-ci ilədək “Talant” kiçik müəssisəsində   Kadrlar şöbəsi üzrə  “Inspektor”  vəzifəsində işləmişəm.

02. IV.2002-ci ildən  hal- hazıra qədər  ADAU,  Aqronomluq fakültəsi, Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında  böyük laborant vəzifəsində çalışıram.