Aqronomluq fakültəsi

Aynur Hüseynova

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının böyük laborantı

Mob.tel: 

İş tel: 256 30 80

Doğum tarixi

24 sentyabr 1973 – ci il

Təhsili

1992-1998 – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqronomluq” fakültəsinin “ Meyvə tərəvəz və üzümçülük ” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti

1991- hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının böyük laborantı