Aqronomluq fakültəsi

Zakir Ömərov

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin Biologiya kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 070-787-22-32

İş.tel:     022-256-97-08

 

 Doğum Tarixi:

01 oktyabr 1954-ci il

 

            

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1978-ci ildə S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin  Geoloji coğrafiya fakültəsini bitirib. (indiki BDU)                                    

Əmək fəaliyyəti:

1992-ci ildən hal-hazıra kimi ADAU-nun biologiya kafedrasında baş müəllimi vəzifəsində işləyir.

1982-ci ildə fiziologiya və meteorologiya  kafedrasında  tədris ustası.

1982-ci ildə fiziologiya, mikrobiologiya və aqrometeorologiya  kafedrasında 0,5 şt. assistent

1985-ci ildə Botanika  kafedrasının assistent

1987-ci ildə Bitki fiziologiyası və mikrobiologiya  kafedrasının 0,5 şt. assistent

1900-cıi ildə Bitki fiziologiyası və mikrobiologiya  kafedrasının assistent

1992-ci ildə baş müəllim

1998-ci ildə 0,5 şt. baş müəllim

2001-ci ildə  Botanika və b itki fiziologiyası baş müəllim

2010- 2015 –ci illər baş müəllim

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda-Meteorologiya və iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

 

Məqalələr:

35-dən çox elmi məqalənin müəllifidir

 

  1. Обмен веществ и продуктивность хлопчатника в зависимости от экологических факторов. Москва-2010.
  2. Агроклиматические показатели потребности сорго во влаге с учетом поливов. Beynəlxalq elmi praktiki konfrans  Gəncə-2010.
  3. Meteoroloji hadisələr və kənd təsərrüfatı bitkilərinin  əlverişsiz şəraitlərə davamlılığının fizioloji əsasları. ADAU-nun Elmi əsərləri. Gəncə 2011.№3
  4.  Эколого-физиологические особенности круговорота элементов питания в зависимости от температурного и режима среды. Beynəlxalq elmi praktiki konfrans.  Gəncə-2011.
  5. Torpaqdakı orqanizmlərin inkişafına təsir edən ekoloji amillər. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə -2014,№3
  6. Агроклиматические условия производства сельскохозяйственной продукции в западном регионе азербайджанской республике. Elmi nəzəri jurnal. 2014. №4.