Aqronomluq fakültəsi

Novruzova Günətay

Baş laborant