Aqronomluq fakültəsi

Malik Qəbilov

Dosent

                             Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti

 

Mob.tel: 050 374-81-40

 

İş tel: 256-97-08

 

e-mail: malik.qabilov@mail.ru

 

Doğum tarixi:

 

17 avqustr 1966-cı il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1991-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirib.

2008-ci ildə « Yerarmudunun  (Helianthus tuberosus L.) bioekoloji  xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Biologiya» ixtisası üzrə biologiya elmlər namizədi adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

1991 – 1992  Ağcabədi rayonu – sahə aqronomu

1992- 1993 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası – Botnika kafedrası stajor müəllim

1993 – 2004  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası – Boatnika kafedrası assistent

2005 – 2011  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – Boatnika kafedrası Baş müəllim

2011 - 2015   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – Biologiya kafedrası  dosent əvəzi

2015 – H/h  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – Biologiya kafedrasının  dosenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda – «Botanikanın əsasları»

Magistraturada – «Ümumi biologiya», « Ümumi geobotanika», «Ekoloji biologiya ».

 

Elmi yeniliyi

İlk gəfə olaraq Helianthus  tuberosus növünün vegetativ  və generativ orqanlarının morfoloji və anatomik quruluşu, çiçəyin və tozcuğun quruluş və inkişaf xüsusiyyətləri, vegetativ orqanların morfogenezi, növün əsas morfofizioloji xü­susiyyətləri hərtərəfli araşdırılmışdır. İlk dəfə müəyyən edilmişdir ki, Helianthus cin­sinin növlərində əmələ gələn yeraltı zoğlar kökü­m­sovlarla stolonlar arasında keçid forma təşkil edirlər.

 

 

 

Mükafatları

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəxri fərmanı ilə təltif olunur (zal nəzarətçisivəzifəsinin icrasında nümunəvi fəaliyyətinə görə).

 

Tədqiqat sahəsi

Dərman bitkilərinin anatomiyası

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2000-ci il Bakı, Aspirantların və gənc tədqiqatcıların VI respublika elmi konfransı

2004-cü il Gəncə, AKTA-75, Beynəlxalq Elmi Simpoziumu

2005 - ci il Bakı, Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti "Eksperemental biologiya və müasirlik" mövzusunda respublika elmi konfransı

2009 – ci il Bakı, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı

2013-ci il Москва, XIII Международная заочная научно-практическая конф.

2015-ci il Gəncə, «Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər». Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 

Dərs vəsaiti

H.S. Hümbətov ,V.Ə.Məmmədov, M.Y.Qəbilov - Şəkərli və nişastalı bitkilər Bakı, Elm və təhsil, 2014, 328 s..

 

Məqalələr

1. Qabilov M.Ю. Топинамбур - культура многоцелевого использо­ва­ния. Azərbaycan Aqrar Elmi №3-4 (170) 1998, s. 45

2.Qəbilov M.Y Topinambur (Helianthus tuberosus L.) bitkisinin morfoloji – ana­tomik quruluş xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi №1-6 (192), 2002. s. 222

3. Qəbilov M.Y. Helianthus tuberosus - Yerarmudu (topinambur) bitkisinin bioloji xüsu­siy­yət­ləri Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası, Gəncə regional elmi mərkəz, "Xəbərlər məcmuəsi" № 7 Gəncə, 2003, s. 7-10

  1. Qabilov M.Ю. Биологические особенности топинамбура Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasi, Botanika institutunun elmi əsərləri XXV cild, Baki, 2004, s. 107-110
  2. Z.l. Hümbətov, Qəbilov M.Y. Helianthus tuberosus L. növünün morfofı­­­zi­o­loji xüsusiy­yət­ləri. AMEA-nm Botanika institunun elmi əsərləri XXVI cild, Bakı: Elm 2006, s. 130-133

6. Qəbilov M.Y. Qafqaz cökəsinin (tilia caucasica rupr.) müqayisə­li morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası, Gəncə regional elmi mərkəzi, "Xəbərlər məcmuəsi" № 1 Gəncə, 2015, s. 3-7