Aqronomluq fakültəsi

Hüseynova Şəlalə

baş müəllim