Aqronomluq fakültəsi

Nailə Məmmədova

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin Biologiya kafedrasının baş müəllimi

 

İş.tel:     022-256-97-08

 

 Doğum tarixi:

14 may 1965-ci il

 

            

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1989-ci ildə Kirovabad  Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDPU)  Biologiya fakültəsini bitirib.

 

Əmək fəaliyyəti:

 

2002-ci ildən hal-hazıra kimi ADAU-nun biologiya kafedrasında baş müəllimi vəzifəsində işləyir.

2002-ci ildə Botanika və bitki fizialogiyasi kafedrasının baş müəllimi

2001-ci ildə Botanika və bitki fizialogiyasi kafedrasının assistenti

2000-ci ildə Botanika və bitki fizialogiyasi kafedrasının 0.5 şv. assistent

1993-1995-ci ildə Bitki fizialogiyasi və mikrobiologiya  kafedrasının assistenti

1988-ci ildə Bitki fizialogiyasi və mikrobiologiya  kafedrasının laborant

1988-ci ildə müqavilə əsasında işçi

1987-ci ildə aqronom

1985-1987-ci illərdə işçi

1985-ci ildə müqavilə əsasında ekspedisiyaya mexanik

1984-cü ildə geobotanika ekspedisiyasında mexanik, xəritəçi

1983-cü ildə geobotanika ekspedisiyasında preparator

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda- Mikrobiologiya, Molekulyar biologiya

 

            Dərs və Metodiki vəasitlər:

 

A.T.Qazıyev, Ş.H.Əliyeva, N.O.Məmmədova, Y.M.Məmmədova, R.K.Kərimova  “Mikrobiologiyadan praktiki məşğələlər”. Gəncə-2015

A.T.Qazıyev, Ş.H.Əliyeva, N.O.Məmmədova, “Texniki mikrobiologiya” Dərs Vəsaiti Gəncə-2011

A.T.Qazıyev, Ş.H.Əliyeva, N.O.Məmmədova, “Torpaq mikrobiologiyası və biotexnologiya” Dərs Vəsaiti Gəncə-2011

 

 

Məqalələr:

 

20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

M.M.Abbasov, L.S.Muxtarova, Z.Ö.Ömərov, N.O.Məmmədova Dənli bitkilərin aqroekoloji şəraitə uyğunlaşmalarının xarakteri ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə-2010,№2

Əliyev Ş.H, Məmmədova N.O Suvarma və mineral qidalanma rejiminin torpağın mikroflorasına və pambığın məhsuldarlığına təsiri Gəncə-2012

A.T.Qazıyev,Ş.H.Əliyeva,N.O.Məmmədova, Y.M.Məmmədova Torpaq mikrobiologıyası və biotexnologiya Gəncə-2014

A.T.Qazıyev,Ş.H.Əliyeva,N.O.Məmmədova, Y.M.Məmmədova Biotexnologiya Gəncə-2014

A.T.Qazıyev, Ş.H.Əliyeva, N.O.Məmmədova, Y.M.Məmmədova, R.K.Kərimova  “Mikrobiologiyadan tədris proqramı”. Gəncə-2014