Aqronomluq fakültəsi

İnqa Əbilova

Dosent

 

                                                          Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının dosenti

Mob. tel.:

İş tel.: (022) 256-97-08

e-mail: inqaabilova@mail.ru

 

Doğum tarixi

 

15 mart 1977-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1997-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq ixtisasını bitirib.

 

1999-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  

K/t bitkilərinin toxumçuluğu itisaslaşması üzrə magistr pilləsini bitirib.

 

2012-ci ildə “Adi zirincin (Berberis vulqaris L.) radiasion sterilizasiyası və yüksək tezlikli şüalarla qurudulması” mövzusunda 03.00.04 – «Biokimya» ixtisası üzrə biologiya elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

 

2015-ci ildən dosentdir.

 

                                                      

                                                      Əmək fəaliyyəti

                                                      

                                                      13 oktyabr 2015-ci ildən – hazırda Azərbaycan

                                                      Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının

                                                      dosenti

                                                      

2014 - 2015-ci illərinə qədər Azərbaycan     Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının dosent əvəzi

 

2012 - 2015-ci illərinə qədər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının baş müəllimi

 

2001 – 2012- ci illərinə qədər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Botanika və bitki fiziologiyasi” kafedrasinin assistenti

 

1999 – 2000-ci illərinə qədər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Botanika və bitki fiziologiyasi” kafedrasinin müəllim-stajçı

 

1997 – 1999-ci illərinə qədər RETK-nın Gəncə filialının müdiri

1996 – 1997-ci illərinə qədər RETK-nın Gəncə filialının

                                                      Kitabxanaçı

 

                                                      Apardığı dərslər  

                                                      

Bakalavrda –  Botanika, Bitki ehtiyyatlari, Genetika və təkamül tarixi, Bitki coğrafiyası.

 

Maqistaturada – Fitosenologiya, Ümumi biologiya, Ultrastruktur tədqiqatlar. 

                                                                                                           

Mükafatlar

                                                      

                                                     Yoxdur

 

Tədqiqat sahəsi

Dərman bikilərini yüksək tezlikli şüalarla qurudulması

 

                                                     Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

                                                     

2006-ci il «Биорад-2006» Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды. Beynəlxalq konfrans, Komi

 

2006-ci il The fourth Eurasia conf. «Nuclear science and its application». Beynəlxalq konfrans ,Bakı

 

2011-ci il «Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri». Beynəlxalq konfrans, Bakı

 

2014-cü il “Технология возделывания солодки в Азербайджане”. Beynəlxalq seminar, Çin

 

2014-cü il Müasir Aqrar Elm: Qloballaşma Şəraitində Əsrin Aktual Problemlərin və İnkişaf Perspektivləri. Beynalxalq Elmi-Praktik Konfrans, Gəncə

 

2015-ci il Workshop on Development of the Funding Proposal Concept. Beynəlxalq treninq, Gəncə

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 

“Genetika və təkamül tarixi” fənni üzrə kurs işinin yerinə yetirilməsinə dair (rus və azərbaycan bölməsi üçün) metodiki göstəriş, ADAU-nun nəşriyyəti, 2014.

 

Biologiya ixtisası üzrə buraxılış işinin yazılmasına dair (rus və azərbaycan bölməsi üçün), metodiki göstəriş, ADAU-nun nəşriyyəti, 2014.

 

Təkamül tarixi fənni üzrə mühazirələr toplusu” (rus bölməsi üçün)  dərs vəsaiti, «Araz-M» poliqrafiya MMC-ti, Gəncə 2015.

 

                                                    Məqalələr:

 

Chromatographical division of biologically active components of leaves and fruits of Berberis vulgaris L. Bilgi dərgisi, Bakı, 2002, №3, s.92-95

 

ИК-спектроскопии в изучении химической структуры биокомпонентов плодов и листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri (elmi əsərlər toplusu), Bakı: 2004, c. 4, s.593-600

 

Влияние сверхвысокочастотного поля на качество стеблей и листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri (elmi əsərlər toplusu), Bakı: 2004, c. 4, s.601-604

 

Adi zirincin Berberis vulgaris L. gövdə və yarpaqlarının qurutma üsulu. İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. Rəsmi bülleten, 2006, Patent № a2004 0253, G-01 N21/25, 33/48, s. 23, 76

 

Radiating drying and spectral characteristics of alkaloids of the barberry ordinary (Berberis vulgaris L.). The fourth Eurasia conf. «Nuclear science and its application». Baku: 2006, p. 318-322

 

Дополнительные сведения о химическом составе барбариса. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin «Xəbərləri», 2007, № 28, s.11-15

 

Низкотемпературная сверхвысокочастотная сушка стеблей и листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin «Xəbərləri», 2007, № 29, s.13-16

 

Радиационная стерилизация барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.). Sağlamlıq, 2007, № 4, s. 176-181

 

Разделение и идентификация алкалоидов барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.) методом тонкослойной хроматографии. Sağlamlıq, 2007, № 5, s. 195-200

 

Влияние низкотемпературной СВЧ-обработки и γ-радиации на процессы ферментации стеблей, листьев и плодов барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.). Вестник МОГУ, сер. «Естественные науки», 2007, №1, с. 18-21

К сравнительному изучению химического состава барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXVII cild, Bakı, 2007, s. 190-195

Разделение алкалоидов барбариса (Berberis vulgaris L.)методом колоночной хроматографии. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun «Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri» mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları, 2011, s. 226-230

Çəltik bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2012, № 2, s. 72-76

Taxillarin morfoloji  quruluşuna stress faktorlarin təsiri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin «Xəbərləri», 2013, № 53, s.25-28

 

Əzəmətli-95 morfoloji xüsusiyyətlərinə quraqlıq və şoranlıq stresslərinin təsiri. ADAU-nun  Elmi Əsərləri (Əlavə 2 – Gənc alimlərin tribunası), Gəncə, 2014, s.55-57

 

Əzəmətli-95 sortunun məhsuldarlığına quraqlıq və şoranlıq stresslərin təsiri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin «Xəbərləri», 2014, № 55, s.35-38