Aqronomluq fakültəsi

Məhərrəm İSMAYILOV

Dekan

Dosent