Aqronomluq fakültəsi

Dekanlıq

Ünvan:  Gəncə şəhəri, Özan küçəsi, 208

Tel. (+994 22) 256 81 15

Mob: (+994 50) 324 77 15

E-mail: agronomy@adau.edu.az