Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Kafedra müdiri vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Mühasibat uçotu və audit  kafedrasının müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Elan “Respublika” qəzetinin 25 noyabr 2016-cı il tarixli 261-ci (5712) nömrəsində dərc olunmuşdur.Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 256-00-56, 256-89-57.

REKTORLUQ