Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Zümrüd Qəhrəmanova

Müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Mob:

İş telefonu:   569440

e-mail: zümrüd. q  @mail.ru

Doğum tarixi   25 oktyabr 1987 –ci il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI:

2004-2008-ci illərdə GDU-nun  tarix fakültəsini bitirib.                       

2008-2010- cu illərdə GDU-nun Avropa və Amerikanın  yeni və  ən yeni tarixi ixtisasını magistr pilləsini bitirib.

2015- ci ilin yanvar ayının AMEA-nın Arxeologiya və etnoqrafiyanın İnstitutunun  dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2009- cu  ildən ADAU-nun Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasınında  laborant  2010- cu ildən isə müəllim işləyir.

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda           Azərbaycan tarixi

Magistraturada    

ELMI YENILIYI: 

Mükafatları         

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Qarabağın  ilk orta əsr yaşayış yerləri

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

ADAU-da  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. 23- 24 oktyabr 2015

GDU –da 2015-ci il oktyabrın 15- də  keçirilən “Cənubi Qafqazın aktual problemləri”  adlı Beynəlxalq  konfrans.

Seçilmiş əsərləri -

Dərsliklər: 

Dərs və metodik vəsaitlər

Xocalı Soyqırımı   Bakı . 2015  

Azərbaycan tarixi (rus), proqram dos. N.Ə.Əlizadə, b/m M.Z.Abdullayev .müəllim Z.N.Qəhrəmanova, müəllim E.M.Aslanov Gəncə 2014  35. Səh.

Məqalələr

 

  1. İnkişaf etmiş cəmiyyət quruculuğunun sosialvə mədəni inkişaf problemləri.GDU 2011.N 2   səh.2
  2. Müstəqilliyimizin 20 illiyi ADAU 2011 № 3
  3. Dağlıq Qarabağ problemi-erməni separatizminin  ağır nəticələri ADAU 2011 № 1səh 2
  4. «Ходжалы горечь азербайджанского народа». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2012, № 3
  5. Qarabağ müharibəsinin qəhrəman mübarizəsindən bir səhifə - İbad Hüseynov  ADAU- 2012 № 3
  6. 15 iyun Azərbaycan gəncliyinin gözü ilə  GDU 2014 № 3
  7. «Характер аграрного строя северного Азербайджана накануне российских завоеваний». ADAU – nun elmi əsərləri, Gəncə - 2014, № 3
  8. Qaraköpəktəpə arxeoloji abidəsi  Beynəlxalq konfrans 2015 GDU səh 3
  9. Azərbaycanda aqrar sahədə istehsal strukturun modernləşdirilməsinə  elmi yanaşmanın   inkişaf mərhələləri   ADAU konfrans materialları