Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Xanım Əsədova

Müəllim