Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Samirə Qasımova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının  baş müəllimi

İş telefonu:   2569440

e-mail: qasimova_samira.@inbox.ru               

Doğum tarixi

20 fevral 1982 –ci il

TƏHSİLİ,   ELMİ  DƏRƏCƏSİ,  ELMİ ADI:                 

2004-ci ildə  GDU-nun  tarix  fakültəsinin  tarix ixtisasını                                                   bitirib

2006 cu ildə GDU –nun Azərbaycan  tarixi ixtisası üzrə  

magistr pilləsini   bitirib.2012-ci ildən  AMEA-nın  Gəncə Bölməsinin “Vətən tarixi”  üzrə  dissertantıdır

                                                .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2010-cu ildən ADAU-nun  Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və       hüquq kafedrasının müəllimidir. 01.09.2006-25.12.2008-cu illərdə “Qızıl əllər ” MMC-də   müəllim

APARDIĞI DƏRSLƏR:                                        

Bakalavrda:       Azərbaycan tarixi

Magistraturada-

ELMI YENILIYI “Bulqarlar və Azərbaycan” mövzusunda   dissertasiya işi aparılan ilk və sonuncu araşdırmadır.

Mükafatları

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

“Bulqarlar  və Azərbaycan” münasibətləri, həmçinin bulqar                    tayfalarının mənşəyi və qədim tarixi

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

2015-ci il oktyabrın 15- də  GDU  “ Qafqaz tarixinin  aktual  məsələləri”   Beynəlxalq  konfrans , Gəncə

2015 ,23- 24 oktyabr ADAU -da  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir

prioritetlər. Beynəlxalq elmi – praktik konfrans, ADAU, Gəncə

                                                    

 

 

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər

Программа по предмету   Истории Азербайджана-доц. А.М.Байрамов, доц. Н.А.Ализаде, ст.п. А.Я.Ахундов, преподаватель  С.Ф.Абдуллаева,    

преподаватель С.А.Гасымова, преподаватель Ф. Б.Алиева

программа по предмет «кKонституция Aзербайджанской Республики и основы права» старший преподаватель М.А. Мамедов, преподаватель, Ф.Б.Алиева    преподаватель С.Ф.Абдуллаева, преподаватель С.А.Гасымова, преподаватель Э.М.Асланов

Məqalələr

Azərbaycan Respublikasının çağdaş  tarixi və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində  onun rolu . ADAU- nun elmi əsərləri. Gəncə 2010, № 3   2səh.

Tarixi abidələrimiz  ADAU-nun elmi əsərləri.  Gəncə 2011       №3 2 səh.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  yaranması və fəaliyyəti GDU elmi xəbərlər.  Gəncə 2011 , №2 2 səh.   

1948 -1953 –cü illərdə azərbaycanlıların  Ermənistan SSR-dən deportasiyası ADAU- nun elmi əsərləri.  Gəncə 2012 , №1   3   səh

Qarabağ  müharibəsi  GDU  elmi xəbərləri  Gəncə 2011 №3 2 səh.

Bulqarların etnik tərkibi  və mənşəyi  haqqında  məsələyə dair   GDU elmi xəbərlər.  Gəncə 2014   №1 3  səh.

Böyük Bulqar  dövləti  BD U Tarix və  onun problemləri . Bakı 2014,  səh 3

Bulqarlarda  hərbi sənət  BDU Tarix və onun problemləri Bakı  2015 3 səh .

Bulqarların  Cənubi Qafqaza  yürüşü . Qafqaz tarixinin  aktual məsələləri  Beynəlxalq  konfrans  Gəncə 2015   2.  səh.

Azərbaycanda aqrar sahədə  istehsal strukturun  modernləşməsinə  elmi yanaşmanın  inkişaf mərhələləri. ADAU- 2015  Beynəlxalq konfrans  2 səh.