Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Mahir Məmmədov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının baş müəllimi

Mob: (050 556  20 28 )

İş telefonu:   569440

Doğum tarixi

14 aprel 1955 –ci il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI:

1979- cu ildə  D.  Bünyadzadə  adına  Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitutunun   əmtəəşünaslıq  fakültəsini, 1993- cü ildə isə   Maxtumkuli  adına Türkmənistan Dövlət Universitetinin  hüquq fakültəsini  bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1996-cı ildən 1999-cu ilədək  Mahaçqala  İdarəetmə və Biznes İnstitutunun   Gəncə  filialında  müəllim, 1999-cu ildən  bu günə kimi  Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Azərbaycan  tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasının baş  müəllimi işləyir.

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavr pilləsində  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  və   hüququn əsasları, Torpaq hüququ, Aqrar hüququ

Magistraturada    

ELMI YENILIYI   

Mükafatları     

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri -

Dərsliklər: 

Dərs və metodik vəsaitlər

“Torpaq  hüququ” fənn proqramı ADAU-nun nəşriyyatı Gəncə,2012-ci il

Azərbaycan Respublikasının  Konstitusiyası və hüqunun əsasları ADAU-nun nəşriyyatı Gəncə ,2012-ci il,

программа по предмету «Конституция азербайджанской республики и основы права» старший преподаватель М.А.Мамедов преподаватель Ф.Б.Алиева преподаватель С.Ф.Абдуллаева преподаватель С.А.Гасымова преподаватель Э.М.Асланов

Məqalələr

Fitosanitar nəzarətinin hüquqi  tənzimlənməsi AKTA-nın elmi  əsərlər toplusu.Gəncə 2008,səh.121-123 3 səh

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin hüquqi əsasları. ADAU- nun elmi əsərlər  toplusu.Gəncə 2012 №3 səh.177-180    3 səh

Aqrar sahibkarlıq faliyyətində rəqabət və inhisaerçılığın qarşısının alınmasının hüquqi təminatı AdAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə 2013 №3     

Aqrar  sahibkarlıq fəaliyyətində reklamın əhəmiyyəti və hüquqi tənzimlənməsi”, AR  Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizası mərkəzi Məhkəmə ekspertizası kriminalistika və  krinologiyanın   aktual məsələləri. Elmi -əsərlər məcmuəsi № 62. Bakı-2015