Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Məzahir Quliyev

Kabinet müdiri

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universiteti Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının kabinet müdiri

Mob tel 055- 475 -47 -95

İş telefonu: (99422) 5694 40

Doğum tarixi

18 yanvar 1956

1978-ci ildə Leninqrad şəhəri Mədəniyyət işçiləri Ali Həmkarlar  məktəbinin Mədəni maarif  fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1974-cü -1978-ci illərdə Gəncə şəhər toxucuların mədəniyyət sarayında musiqi müəllimi işləmişdir. 1980-1988-ci illərdə Gəncə şəhər Kənd Təsərrüfatı Texnukumunda  tələbə kulubunu müdiri işləmişdir.

1988-1998-ci ilədək AKTA-nın Tələbə kulubunun müdiri və ictimai əsaslarla İctimai Peşə fakültəsini dekanı vəzifəsində işləmişdir.

1997-ci ildən- hal-hazıra kimi Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universiteti Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasında kabinet müdiri