Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Elgün Aslanov

Müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Mob: (994 055  935 88 87)

İş telefonu: (99422)    256 94 40                  

e-mail: E.aslanov85@mail.ru

Doğum tarixi

20 fevral 1985 –ci il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI:

2007-ci ildə GDU-nun  tarix fakültəsini bitirib.

2008-2010- cu illərdə GDU-nun “ Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisasının magistr pilləsini bitirib

2013- ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və etnoqrafiya İnstitutunun dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011- ci  ildən ADAU-nun Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasınında  laborant 

2013- cü  ildən  müəllim 

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda  

Azərbaycan tarixi (İngilis dilində), Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları (İngilis dilində),  Multikulturualizm

Magistraturada  

ELMI YENILIYI:  .                                                                             

Mükafatları.     

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

IV-XIII əsrlərdə Quruçay və Köndələnçay bölgəsinin arxeoloji abidələri

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

2014  sentyabr 22-23 ADAU. “Müasir aqrar elm :  Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri ” Beynəlxalq elmi –praktik konfrans,

2015-ci il oktyabrın 15- 16  GDU  “ Qafqaz tarixinin aktual məsələləri”   Beynəlxalq  konfrans, Gəncə 2015, 5-7 may Bakı Slavyan Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci Ildönümünə həsr olunmuş”Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI  Beynəlxalq elmi konfrans.

Seçilmiş əsərləri –

Dərsliklər: 

Dərs və metodik vəsaitlər

Azərbaycan tarixi, proqram-dos. N.Ə.Əlizadə, b/m M.Z. Abdullayev .müəllim Z. N. Qəhrəmanova, müəllim E.M. Aslanov Gəncə 2014 35.səh.

Ali məktəb  Psixologiyası- proqram- (magistr səviyyəsi üçün), dos. A.M.Bayramov, dos. əvV.A. Qurbanov, müəllim E. M. Aslanov Ali məktəb Pedaqogikası-proqram- (magistr səviyyəsi üçün), Dos. A.M. Bayramov,Dos. əv.V.A. Qurbanov , müəllim E.M.Aslanov

İqtisadiyyat fəlsəfəsi-proqram:, dos.A.M.Bayramov, dos.M.Z.Qocayev müəllim P.F.Axundov,  müəllim  E.M.Aslanov                        

программа по предмету «Kонституция Aзербайджанской Rеспублики и основы    права»                                                     

старший преподаватель М.А.Мамедов преподаватель Ф.Б.Алиева преподаватель С.Ф.Абдуллаева преподаватель С.А.Гасымова преподаватель Э.М.Асланов

Məqalələr

Keçmişin nişanı bu günün hədəfi  kimi. GDU. Elmi əsərlər toplusu, 2009, №1.  5 səh.

Şamaxı Soyqırımı.    ADAU. Elmi əsərlər toplusu, 2012, №1. 3 səh. 

Azərbaycanlıların Deportasiya tarixindən ADAU. Elmi əsərlər toplusu, 2012, №2,   3  səh.

Bakı şəhərində törədilmiş 31 Mart soyqırımı haqqında Sumqayıt Dövlət Universiteti. Beynəlxalq elmi konfuransın materialları.21-22 aprel 2015 .4  səh.

Qarabağın keçmiş tarixi dövrünə baxış. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər toplusu, 2015№2, 3 səh.

Quruçay və Köndələnçay hövzəsində ilk orta əsrlər dövründə dulusçuluq sənəti. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti .Elmi xəbərləri.15-16 oktyabr 2014. II cild 9 səh.

Mingəçevir İlk orta əsrlərdə ADAU. Elmi əsərlər toplusu, 2014, №1, 6 səh. praktik konfrans, 22-23 sentyabr 2014 II cild, 3səh.                                                                       

IV-XIII əsr Quruçay və Köndələnçay hövzəsinin qəbir abidələri Bakı Dövlət Universiteti. Tarix və onun problemləri jurnalı.2015. №1, 8 səh. Qarabağ sözünün etimologiyası haqqında. Bakı Slavyan Universiteti. Beynəlxalq elmi konfrans.2015,I hissə 3 səh. 

Quruçay və Köndələnçay hövzəsinin tarixi. Gəncə Dövlət Universiteti.2014. №1 4 səh.

Ilk orta əsrlərdə Quruçay və Köndələnçay bölgəsində 

bağçılıq və bostançılıq təsərrüfatı.

Gəncə Dövlət Universiteti.  

Beynəlxalq elmi konfrans.2015, I cild .4 səh.