Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Azər Axundov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının baş müəllimi

Mob: (055 218 23 20 )

İş telefonu:  2 569440

e-mail: Axundov52@mail.ru

Doğum tarixi

20 oktyabr 1952 –ci il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI                                                                                                                                          

 (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) tarix fakültəsini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1977- 1980-ci illərdə Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndində   orta  məktəbdə tarix müəllimi .

1980-1983- cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun aspiranturasında oxuyub.

1984-1994- cü illərdə AKTİ-nin  Sov. İKP tarixi kafedrasında müəllim

1994-2001 illərdə AKTA-nın  Siyasi tarix və Azərbaycan  tarixi kafrdrasında baş müəllim

2006-2012 – ci illərdə AKTA-nın Fəlsəfə və tarix kafedrasında  baş müəllim

2012- ci ildən  ADAU-nun  Azərbaycan  tarixi, fəlsəfə və  hüquq kafedrasında baş müəllim işləyir

APARDIĞI DƏRSLƏR: 

Bakalavrda           Azərbaycan tarixi

Magistraturada    

ELMI YENILIYI 

Mükafatları     

TƏDQİQAT SAHƏSi:

Mövzu : Aqrar sahibkarlığın tarixinin tədqiqində və sosial – hüquqi tənzimlənməsində  innovasiya

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

1.2015- ci il  “Aqrar elmin və təhsilin inkişafı : Dünya təcrübəsi və müasir prioritrtlər” Beynəlxalq elmi konfrans, ADAU, Gəncə

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər

Azərbaycan tarixi, proqram-Dos.əv. M.C.Əlizadə, dos. N.Ə.Əlizadə, dos. əv.C.N.Hüseynov, dos. A.Ə.Aşurov b/m M.Z. Abdullayev . Gəncə, 2009,  41 Səh.

Azərbaycan tarixi, proqram-Dos.əv.  M.C.Əlizadə, dos. N.Ə.Əlizadə, dos. əv.C.N.Hüseynov, dos. A.Ə.Aşurov, b/m M.Z.Abdullayev . Gəncə , 2013,   39 səh. Azərbaycan tarixi, proqram-dos. N.Ə.Əlizadə, b/m M.Z.Abdullayev. müəllim Z.N.Qəhrəmanova, müəllim E.M.Aslanov. Gəncə, 2014,  35 Səh.

Məqalələr

Erməni terrorizmi . AKTA Elmi əsərlər  toplusu. Gəncə,  2006 Səfəvilər  dövlətinin Avropa dövlətləri  ilə  əlaqələri AKTA Aspirant,

magistr  bakalavrın  elmi-praktik  konfransının    materialları. Gəncə, 2006 Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi Azərbaycan dövlətinin qarantıdır.

AKTA-nın  aspirant, magistr, bakalavrların məqalələr toplusu. Gəncə,  2007,     3 səh

Milli inkişafın bəzi məsələləri ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, ADAU- 2009, №2 ,3 səh

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyində  diaspor təşkilatlarının rolu. Gəncə-ADAU- 2010, №1 3 səh. 

Milli təfəkkürün formalaşması.  Gəncə - ADAU- 2011, №2 3 səh Azərbaycan  Respublikasında milli ideologiyanın formalaşması Gəncə - ADAU- 2012, №1 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  dövründə aqrar siyasət. Gəncə - ADAU- 2012, №2 

AXC- nin aqrar siyasət  tarixindən.  Ümmumilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi –praktik konfransın materialları ADAU- 25-26 aprel, 2013- cü il  2 səh.

Qondarma erməni soyqırımına  daha  bir nəzər. Gəncə -ADAU- 2013, №3 2 səh

Soyqırım siyasəti , tarixi həqiqətlər. ADAU- nun elmi əsərləri, Gəncə 2014 -  №3,      3 səh

Gəncə şəhərinin tarixinə  daha bir nəzər. Tarix və onun problemləri. Nəzəri-elmi, metodik jurnal,Bakı, 2015,  7 səh.

Azərbaycanda aqrar sahədə istehsal strukturun modernləşməsinə elmi yanaşma.   müəllim S.Abdullayeva və müəl. F.Əliyeva,  4 səh.

“Aqrar elmin və təhsilin inkişafı : Dünya  təcrübəsi və müasir prioritrtlər” Beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları, 3-cü cild 23-24 oktyabr, ADAU, Gəncə,  2015- ci il