Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Zümrüd Musayeva

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə  kafedrasının böyük laborantı

Mob.tel: 

İş tel :   256 - 94 - 53

Doğum tarixi

02 avqust 1974– cü il

Təhsili

1995-1998 – Gəncə Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun Mühasibat uçotu  ixtisası  

Əmək fəaliyyəti

1996- ci il hazırda Azərbaycan  Dövlət  Aqrar  universitetinin maliyyə və iqtisadi  nəzəriyyə kafedrasının laborantı