Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Vüsalə Tağıyeva

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının laborantı

Mob tel: 

 

İş tel: 256- 94- 56

e-mail: Zehrahemid@mail.ru

Doğum tarixi

23 iyul 1978-ci il

Təhsili

2005-2009- Gəncə Dövlət Pedaqoji İnsititutunun Pedaqoqika fakültəsinin Pedaqoqika və psixologiya ixtisası üzrə bakalaviriat səviyyəsi

 

Əmək fəaliyyəti

2001-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar

 Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının laborantı

 

İştirak etdiyi kurslar: “ Kompyuter Texnikası və İnformativ Texnologiyalar” kursu