Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Tərlan Abbasova

Laborant