Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Səməd Yusifov

Baş müəllim

ADAU – nun baş müəllimi

Mob.tel:  055-964- 7164                               

İş tel : 022-256 – 94 – 53

TƏHSİLİ  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və İqtisadi nəzəriyyə kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 055 964 71 64

Is tel: 022 256 53 94

e-mail: ysamed@edu.az

Doğum tarixi 17dekabir 1962-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1980-1984-cü illərdə H.Zərdabi adına KDPİ-nin fizika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasi üzrə əyani şöbəsində təhsil almişdır.

1992-1996-cı illərdə S.Ağamalıoğlu adına AKTA-nın Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin  qiyabi şöbəsini bitirərək  mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1984-1999-cu illərdə Səmkir rayonu R.Pirnəzərov adina 2 saylı orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi .

1999-cu ildə Gəncə Elm Təhsil Mərkəzinin Aqrar-Ekologiya institutuna müəllim. 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında baş müəllim. 2012-ci ildə ADAU-nun Maliyyə və İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında baş müəllim.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Ehtimal Nəzəriyyəsi və Riyazi Statistika Riyazi və Tətbiqi Statistika., Statistika

 Tədqiqat sahəsi

Dağ və Dağətəyi zonalarda fermer təsərrüfatlarinin Maşin Traktor Parkının formalaşdırılmasının optimallaşdırılması .

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2013-cu il “Heydər Əliyevin anadan olmasinin 90-illik Yubileyi” Beynəlxalq Konfrans, Gəncə .2014-cu il

APARDIĞI DƏRSLƏR

Bakalavrda – Ehtimal Nəzəriyyəsi və Riyazi Statistika Riyazi və Tətbiqi Statistika .,Statistika

Tədqiqat sahəsi

Dağ və Dağətəyi zonalarda fermer təsərrüfatlarinin Maşın Traktor Parkının formalaşdırılmasının optimallaşdırılması .

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2013-cu il “Heydər Əliyevin anadan olmasinin 90-illik Yubileyi” Beynəlxalq Konfrans, Gəncə .2014-cu il Beynəlxalq Konfrans, Gəncə .

MƏQALƏLƏR

1. Məktəb riyaziyyat kabineti, onun təşkili və istifadə qaydaları haqqında F.R.T. 1997 N-1 səh. 33-34.

2. Xətti proqramlaşdırma üsulu ilə dağ və dağətəyi zonalarda fermer təsərrüfatlarında MTP-nin tərkibinin hesabatı və onun işinin operativ planlaşdırılması  Gəncə 2001. Ak.elmi əs. Toplusu 3 səhifə səh 117-119.

3. Aqrar istehsalın texniki təminatında aqrotexservislərin rolu. Gəncə 2000 Əsərlər toplusu 4 səhifə 52-55.

4.Dağ və dağətəyi zonalarda taxılçılığın inkişaf etdirilməsində ЧКУ -4 markalı kultivatorun məhsuldarlığın artırılmasına təsiri. Gəncə 2004 4 səhifə səh. 119-122. AKTA-75.Elmi əs.top.

 

5. “Optima” 143 illik Beynəlxalq elmi axtarışların nəticəsidir. Gəncə 2002 səh.110-113 4 səhifə .

6. Marağa rəsədxanasının Şərq elmlərinə təsiri. Aqrar ekologiya insitutunun elmi əsərlər toplusu Gəncə 2000.

7. İbtidai siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi təcreübəsindən IV bur. 2004 əs.top. 5 səhifə 104-108.

8. N.Tusi -800 Azərbaycan  aliminin dünya elminin xidmətləri Gəncə 2001.

9. Hesablama riyaziyyatı və proqramlaşdırmanın tədrisində məsələ həllinin tətbiqləri 4 səhifə səh.77-80 Gəncə 2005. AMİ məq.məc.

 

 

10. Xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həllində dinamik proqramlaşdıramnın riyazi modelinin işlənməsi və optimal planlaşdırılması AKTA-75 səh.209 Gəncə 2006.

11. Tələbələrin pedaqoji təcrübəsi Gəncə 2001 (Metodik vəsait).

12. Xətti proqramlaşdırma məsələlərinin həllində dinamik proqramlaşdırmanın riyazi modelinin işlənməsi və optimal planlaşdırılması AMİ Elmi məsələlər 2006.

13. Müasir şəraitdə dağ və dağətəyi zonalarda fermer təsərrüfatının texniki təminatı və MTP-dək istifadənin optimallaşdırılması şərtləri. Elm nəşriyyatı xəbərlər məc. N-23 2006.

14. Yeni təlim texnologiyaları Nəzəriyyə və təcrübə məsələləri, optimal tədris metodlarının meyarı. Gəncə 2008 AMİ Elmi əsərlər toplusu səh.243.

15. Qurma məsələlərinin cəbri metodla həlli AMİ Gəncə 209 N-4 səh. 158.

16. Qurma məsələlərinin həllində həndəsi yerlər metodunun tətbiqləri . AMEA Gəncə regional Elm mərkəzi xəbərlər məc.  N-37 səh. 119 2009.

17. İkitərtibli xəttin toxunanı AMİ Gəncə 2010 səh. 55.

18. Həndəsənin Evkliddən sonrakı inkişafı. AMİ Gəncə 2010 səh.96.

19. Proyektiv müstəvidə üç nöqtənin bir düz xətt üzərində yerləşməsi AMİ N-VIII Gəncə 2013 səh.171.

20. Aqrar ssahənin maliyyə resurslarının artımında etibarlılıq intervallarının qurulması. ADAU 2014 Gəncə səh.168

21. Aqrar bölmənin maliyyə resursalrının artırılmasında ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatlarda kredit amilinin rolu ADAU Gəncə 2015 N-2 səh.101.

22 Lobaçevskinin üçbucaq və dördbucaqlara aid teoremləri və tətbiqləri, AMİ Gəncə 2011.

23.  Aqrar istehsalda ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatların iqtisadi – riyazi modelinin qurulması ADAU 2015 (çapdadır).