Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Niyaz Məmmədov

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının assitenti

Mob.tel:050-573-10-35

e-mail: mammadovniyaz@mail.ru

Doğum tarixi

25 may 1987

Təhsili
2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment (Alman Proqramı) ixtisası üzrə bakalavr, 2012-ci ildə isə İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr pilləsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2012-ci il sentyabr ayından 2014-cü ilin may ayına qədər “VF Azərkredit MMC” və “KredAqro BOKT MMC” –də xəzinədar vəzifəsində işləmişdir.

Apardığı dərslər

 “Statistika” , “Sosial-iqtisadi statistika”, “Maliyyə-bank statistikası

Tədqiqat sahəsi

Birgə istifadədə olan örüş yerlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri (Azərbaycan, Almaniya və Gürcüstan müştərək elmi-tədqiqat işi)

Beynəlxalq konfranslar

2015-ci il “Azərbaycan və Gürcüstanda örüş yerlərindən birgə istifadə problemləri -I“ Beynəlxalq konfrans,Tiflis

2015-ci il “Azərbaycan və Gürcüstanda örüş yerlərindən birgə istifadə problemləri - II“Beynəlxalq konfrans,Tiflis

2015-ci il “Fermerlərin aqrar sferada tərəfdaşlarla münasibəti” Beynəlxalq Konfrans, Alma-Ata

Məqalələr

“Müasir şəraitdə pambıq istehsalı və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri”, “ Pambıq istehsalının artırılmasında  sahibkarlığın  rolu”, “Örüş yerlərindən birgə istifadədə olan problemlər və imkanlar”