Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Nigar Həsənova

Assistent

ADAU – nun Assistenti

Mob.tel:  

İş tel : 022-256 – 94 – 53

Doğum tarixi

1988 – ci il 28 yanvar

TƏHSİLİ

2006-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinə “Sığorta işinin təşkili ” ixtisasına qəbul olmuşam.

2010 – cu ildə həmin universiteti bitirmişəm.

2010- cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “ Maliyyə və kredit “ ixtisasının  magistr pilləsinə qəbul olmuşam. 2012-ci ildə həmin ixtisası bitirmişəm.

2012-ci ildə ADAU-nun maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasına assistent vəzifəsində işləməyə başlamışam və hal-hazırda da həmin vəzifədəyəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildə ADAU-nun maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasına assistent vəzifəsində işləməyə başlamışam və hal-hazırda da həmin vəzifədəyəm.

Ailəliyəm bir övladım  var.

APARDIĞI DƏRS

Bakalavr – Maliyyə . , Maliyyə  pul tədavülü və kredit., Büdcə sistemi , Statistika, Sosial-iqtisadi statistika, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

MƏQALƏLƏR

Valyuta əməliyyatlarının əsasları . AMEA ADAU xəbərlər Məcmuəsi İqtisadiyyat li Gəncə 2013 səh.4

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı. Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı