Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Məmmədova Aynur

Baş müəllim

ADAU-nun Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının baş müəllimi

İş tel: (022) 256-94-53

E-mail:

Anadan olduğu tarix: 16.09.1974

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitunun “Maliyyə kredit” fakültəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2012-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında baş müəllimə işləyirəm.

2009-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Sosial İnkişaf İdarəsi Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzində kadrlar üzrə mütəxəssis işləmişəm.

2004-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqrar iqtisadiyyat və xarici iqtisadi əlaqələr” kafedrasında baş müəllim işləmişəm.

2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Akademiyasının “İdarəetmə və hüquq” kafedrasında assistent işləmişəm.

1993-2000-ci illərdə 8338 nömrəli Kəpəz Rayon Əmanət Bank şöbəsində kredit üzrə mühasib işləmişəm.

Apardığı dərslər:

Xarici ölkələrin pul-kredit sistemi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri

Beynəlxalq valyuta kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi

Sığorta işi

Elmi əsərləri: 23 elmi əsərlərin, 3 proqramın, 1 dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

Təsdiqetmə:

Mən aşağıda imza edərək təsdiq edirəm ki, ixtisasım və iş təcrübəmə dair verdiyim məlumatlar tam doğrudur və tutduğum vəzifələri dürüst ifadə edir.