Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Lyudmila Mədətova

Kabinə müdiri

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının kabinə müdiri

Mob tel: 

İş tel: 256- 94- 56

e-mail: -

Doğum tarixi

29 iyul 1951-ci il

Təhsili

1970 -1975 - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  İqtisadiyyat fakültəsinin İqtisadçı ixtisası

Əmək fəaliyyəti

1969-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar

 Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının kabinə müdiri