Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Hicran Məmmədova

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının baş laborantı

Mob tel:

İş tel: 256- 94- 56

e-mail: -

Doğum tarixi

1 yanvar 1963

Təhsili

1989-1995 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnsititutunun Zoomühəndislik fakültəsini bitirmişəm tam ali təsil.

Əmək fəaliyyəti

1983 cü ildə botanika kafedrasının nəzdindəki geobotaniki ekspedisiyada laborant, 1986-cı ildə baytarlıq fakultəsinin cərrahiyyə və mamalıq kafedrasında baş laborant 1997-ci ildən  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının baş laborantı

 

İştirak etdiyi kurslar: “ Kompyuter Texnikası və İnformativ Texnologiyalar” kursu