Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Elçin Salahov

Baş müəllim

ADAU – nun baş müəllimi

Mob.tel:  055-461-25-96

İş tel : 022-256 – 94 – 53

Doğum tarixi

1963 – cü il 13 aprel                                                  

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1980 – ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin   aspiranturasına daxil olub, 1988 – ci ildə həmin universiteti bitirib, “Siyasi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə müdafiə edib, İqtisad Elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışam.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Institutunda müəllimlik fəaliyyətinə  başlamışam. Hal-hazırda ADAU-nun Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Bakalavr –Mikro və Makroiqtisadiyyat, İqtisadiyyata giriş, İqtisadi fikirlər tarixi

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı. Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı