Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Ceyhun İsmayılov

Dosent

Iqtisad elmləri namizədi, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

Mobil tel:0506348493

İş tel:0222569645

İsmayilov-1967@inbox.ru

Dogum tarixi

14 aprel 1967-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı

1990-cı ildə S.Agamalıoglu adına “Şərəf nişanı” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı fakültəsinin kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisasını bitirib.

1996-cı ildə “Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının quruluşunun təkmilləşdirilməsi”(Azərbaycan Respublikasının Şirvan bölgəsinin materialları əsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır.

2009-cu ildən dosentdir.

 Əmək fəaliyyəti

2014-cü ilin aprel ayından ADAU-nun aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini.

2013-2014-cü illərdə maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosent.

2012-2013-cü illərdə aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini.

2009- 2010 –cu ildə Malliyyə və iqtisadi nəzəriyyə   kafedrasının dosenti.

2002-2009- cu illərdə Statistika və maliyyə kafedrasının dosent əvəzi.

2000-2002-ci illərdə Statistika və informatika kafedrasının bas müəllimi.

1997-2000- ci illərdə Statistika və maliyyə kafedrasının baş müəllimi.

1997- ci illərdə Ali Attestasiya Komissiyasının 12.III.1997 –ci il tarixli qərarı ilə (protokol № 16) 01096 № li diplom əsasında iqtisad elimləri namizədi sayılıb.

1993-1997-ci illərdə Statistika və maliyyə kafedrasının assistenti.

1991 -1993 –cü illərdə k\t- da mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili kafedrasında laborant vəzifəsində işləyib

Apardığı dərslər

Bakalavırda ------ “Bank işi”

Makistraturada -------“ Koprativ maliyyə”

Dərs və metodik vəsaitlər

M.C.Hüseynov ,C.N.İsmayılov,H.H.Həsənov

 Vergilər və vergitutma  fənnindən təcrübə məşğələlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş  -Gəncə -2007

M.M.Sadıqov,M.C.Hüseynov , H.H.Həsənov , C.N.İsmayılov  Maliyyə nəzəriyyəsi fənnindən kurs işlərinin yerinə yetrilməsinə dair metodiki göstəriş – Gəncə -2014

M.M.Sadıqov, M.C.Hüseynov , H.H.Həsənov , C.N.İsmayılov Büdcə  sistemi  fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəri  -Gəncə - 2014

M.C.Hüseynov, C.N.İsmayılov. Ali təhsilin magistr pilləsi üçün “Vergi sistemi”fənnindən proqram -Gəncə - 2011

M.C.Hüseynov, C.N.İsmayılov , A.A.Həsənov, V.A.Babayev, B.M.Əliyev

Ali təhsiln magistr pilləsi  üçün “Korporativ maliyyə” fənnindən proqram , - Gəncə -2015

M.C.Hüseynov , H.H.Həsənov , C.N. İsmayılov Ali təhsilin bakalavır pilləsi üçün “Qiymətli kağızlar” fənnindən proqram Gəncə -2011

M.C.Hüseynov , H.H.Həsənov, C.N.İsmayılov Ali təhsilin bakalavriyat pilləsi üçün “Gömrük təşkilatlarının təsərrüfat maliyyəsi” fənnindən proqram –Gəncə - 2011

M.C.Hüseynov, H.H.Həsənov C.N. İsmayılov Ali təhsilin bakalavriyat pilləsi üçün “Maliyyə və kredit” fənnindən proqram Gəncə -2011

M.C.Hüseynov , H.H. Həsənov, C.N. İsmayılov  Ali təhsilin bakalavriyat pilləsi  üçün “ Xarici ölkələrin maliyyəsi” və “Beynəlxalq  maliyyə münasibətləri” fənnindən proqram Gəncə -2011

M.M. Sadıqov, M.C.Hüseynov , C.N.İsmayılov Ali təhsilin magistr pilləsi üçün “Beynəlxalq maliyyə münasibətləri”fənnindən proqram Gəncə - 2011

M.C.Hüseynov, H.H.Həsənov, C.N.İsmayılov Ali təhsilin bakalavriyat  pilləsi üçün  “Bank işi” fənnindən proqram –Gəncə 2012

 

Məqalələr:

C.N.İsmayılov, A.A.Həsənov

Aqrar bölmədə maliyyə təminatının möhkəmləndirlməsi istiqamətləri , ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011, №3  C.N.İsmayılov , İ.Ə.Məmmədov

Aqrar sahənin maliyyə resursları ilə təmin olunmasında kredit birliklərinin rolu,Beynalxalq elmi-praktik konfransının tezisləri Gəncə-2011

C.N.İsmayılov

İstehsalın intensivləşdirilməsinin kənd təsərrüfatında geniş təkrar istehsal prosesinə təsiri Ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları Gəncə-2012

C.N.İsmayılov,Q.A.Bədəlov

Kommersiya banklarının inkişaf istiqamətləri Beynalxalq elmi-praktik konfransın materialları Gəncə-2014

M.C.Hüseyinov, C.N.İsmayılov,A.A.Həsənov

Aqrar bölmənin maliyyə təminatında mərkəzləşdirilmiş maliyyənin rolu Elmi-praktik konfransın materialları Gəncə-2014

C.N.İsmayılov,A.A.Həsənov,Q.A.Bədəlov

Azərbaycanda qiymətli kagızlar bazarının inkişafının bəzi məsələləri ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2012 №2

C.N.İsmayılov,Ş.N.Nəbiyeva,Z.B.Bayramova

Kredit bazarında faiz dərəcələrinin formalaşmasında kommersiya banklarının rolu ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2015№2

C.N.İsmayılov,B.M.Əliyev

Respublikada kredit bazarının strukturunun təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri Beynalxalq elmi-praktik konfransın materialları Gəncə-2015