Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Cəfər Cəfərov

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının assistenti

Mob.tel: 055-351-36-96

E-mail: jafarj@list.ru

Doğum tarixi

26 mart 1991

Təhsili
2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment ixtisası üzrə bakalavr pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Sığorta işi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2015-ci il sentybar ayından indiyədək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında assistent vəzifəsində işləyir.

2015-ci il avqust ayından 2016-cı ilin sentyabr ayına kimi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2014-cü il aprel ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasıda marketoloq və iqtisadçı ekspert vəzifəsində işləmişdir.

2012-ci il iyun ayından 2013-cü ilin avqust ayına kimi Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasında layihə koordinatoru köməkçisi vəzifəsində işləmişdir.

2011-ci il noyabr ayından 2012-ci ilin oktyabr ayına kimi Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasında İnformasiya Texnologiyaları üzrə menecer vəzifəsində işləmişdir.

2010-ci il aprel ayından 2010-cü ilin avqust ayına kimi Süleyman Kəndli Fermer Təsərrüfatında satış meneceri vəzifəsində işləmişdir.

Apardığı dərslər

Tədrisi ingilis dilində beynəlxalq birjalar, vergilər və vergitutma, sığorta işi, maliyyə, bank işi, iqtisadiyyata giriş, mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, iqtisadi təlimlər tarixi, iqtisadi nəzəriyyə.

Dərs və metodiki vəsaitlər

Prof. i.e.d. M.C.Hüseynov, dosent .e.n. C.N.İsmayılov, baş müəllim Ş.N.Nəbiyeva, baş müəllim f.e.d. E.N.Quliyev, assistent C.F.Cəfərov. Bank işi. Fənn proqramı, Gəncə-ADAU nəşriyyatı, 2017,13 s.

Prof. M. C. Hüseynov, dosent, i.f.d., Y. F. Əlifov, dos.əv., i.f.d. E.A,Salahov, b/m, T.A. Bağırova, assistent C. F. Cəfərov. Makroiqtisadiyyat. Fənn proqramı, Gəncə-ADAU nəşriyyatı, 2017, 10 s.

Prof. M. C. Hüseynov, dos.əv., i.f.d. E.A,Salahov, assistent F.Ş.Vəliyev , assistent C. F. Cəfərov. Vergilər və vergitutma. Fənn proqramı, Gəncə-ADAU nəşriyyatı, 2017, 22 s.

Prof. M. C. Hüseynov, dos.əv., i.f.d. E.A,Salahov, baş müəllim A.R.Məmmədova , assistent C. F. Cəfərov. Sığorta işi. Fənn proqramı, Gəncə-ADAU nəşriyyatı. 2017. 24 s.

Prof. M. C. Hüseynov, dos.əv., i.f.d. E.A,Salahov, baş müəllim A.R.Məmmədova , assistent C. F. Cəfərov. Maliyyə. Fənn proqramı, Gəncə-ADAU nəşriyyatı. 2017. 24 s.

Beynəlxalq konfranslar və təlimlər

2016-ci il “Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübələri – GLOBAL G.A.P. standartları üzrə təlim, Gəncə

2016-ci il GLOBAL G.A.P. Beynəlxalq topdansatış kanallarına çıxışın təmin olunması üzrə təlim, USAID

2014-cü il Layihənin idarə olunması mövzusunda təlim, Tiflis, Gürcüstan

2013-cü ildə İnteqrə edilmiş marketinq əlaqələri mövzusunda təlim, Tiflis, Gürcüstan

2011-ci il Amerika Universitetlərinin tədqiq olunması üzrə təlim, Alabama, ABŞ

2010-cu il Avropa Gənclər Parlamenti – Alternativ Enerji mənbələrinin istifadəsi mövzusunda təlim, Batumi, Gürcüstan

2009-cu il Qərbi / Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində Ekoloji Kənd təsərrüfatının inkişafı mövzusunda II Beynəlxalq konfrans, Tiflis, Gürcüstan

Məqalələr 

Особенности и значение стимулирования менеджмента сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий // Azerbaijan Tourism and Managment University // International journal of Tourism and hospitality studies // Volume 6, Number 2, 2017 ISSN 2409-6032 // p.168-175

Bildiyi xarici dillər

Ingilis dili - əla

Türk dili - əla

Rus dili - orta