Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Fakültənin tarixi

1959-cu ildə “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” fakültəsi  Xalq Təsərrüfatı İnstitutundan (indi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) verilmiş  və bu dövrdən etibarən aqrar bölmə üçün yeni keyfiyyətdə ali iqtisadçı kadrların hazırlanması işinin əsası qoyulmuşdur.