Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Dekanlıq

Fakültənin dekanı: dosent Asəf QASIMOV

Dekan müavini: dosent Ceyhun İSMAYILOV

Ünvan:  Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64

Tel. (+994 22) 256 96 45

E-mail: ageconomy@adau.edu.az