Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Phone Number

+99422 268 96 45

Email Adress

ageconomy@adau.edu.az

Address

Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64