Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Bakalavriat

İxtisasın şifri        

İxtisasın adı

050404 İqtisadiyyat
050401 Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində)
050403 Maliyyə