Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Zemfira Bayramova

Assistent

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının assistenti 

Mob.tel: 

Iş tel: 022 256 94 21

Dogum tarixi

19 oktyabr 1970 -ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı-

1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (hal-hazırdaADAU) İqtisadiyyatı və Təşkili fakultəsini bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

1993-ci ildən Gəncə Şəhəri 3 nömrəli İTTS-də iqtisadcı işləmişdir

Apardıgı dərslər

Bakalavrda– Azərbaycan xarici iqtisadi əlaqələri, qiymətlərin əmələ gəlməsi, ətraf mühitin iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, xarici iqtisadi siyasət.