Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Səbinə Hüseynova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Aqrar siyyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının  assistenti

Mob tel :  

İş tel  : 022 2569421

e-mail :    rafiq65-65@mail.ru

Doğum tarixi:

07 dekabr 1978-ci il

Təhsili ,elmi dərəcəsi, elmi adı

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hazırki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)” Aqrar sahənin iqtisadiyyatı” fakültəsinin  bakalavr pilləsini bitirib.

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqrar sahənin iqtisadiyyatı” fakültəsinin maqistr pilləsini bitirib.

2014-cu ildən   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantura pilləsində  İqtisadi fəaliyyət növləri ixtisasında təhsil alır.

Əmək fəaliyyəti

2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Aqrar siyyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında  assistent

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər , Dünya iqtisadiyyatı ,Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar ,Avropa ittifaqının inkişaf modeli, Sosial sferanin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi.

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahədə biznes strukturlarının səmərəli idarəetmə sistemini  formalaşdırma  istiqamətləri.

Beynəlxalq treninqlər ,simpozium və konfranslar

Aqrar elmin və təhsillin innovativ inkişafı dünya təcrübəsi  və müasir problemlər mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə-2015, ADAU

Məqalələr

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar sahənin rolu.-Gəncə-2015, ADAU

Aqrar sahədə biznes strukturlarının inkişafının bəzi məsələləri. Azərb.,Kooperasiya Universiteti.