Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Nurlana Hüseynzadə

Laborant