Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Nurlana Hüseynova

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının   böyük laborantı

Mob.tel: 

Iş.tel.     022  253 15 25

e-mail: hüseynova.nurlana@outlook.com

Doğum tarixi :

18 iyul  1976-cı il

Tehsili

1999-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hazırki ADAU)  Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı   və idarə edilməsi ixtisasınının bakalavriat  səviyyəsini bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

1999-2000- ci illər böyük laborant

2000-2010- cü illər laboratoriya müdiri

2010-2015-ci illər böyük  laborant